foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2023/2024

Technikum Nr 1

zawód: technik rachunkowości

- klasa II H - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 04.03.2024 r. - do 31.03.2024 r.

- klasa III H - TE  - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

zawód: technik informatyk/ technik programista 

- klasa II J - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 04.03.2024 r. - do 31.03.2024 r.

- klasa II P - TP - 4 tyg. - 140 godz. - od 04.03.2024 r. - do 31.03.2024 r.

- klasa III J - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

- klasa III P - TP - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

- klasa IV J - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - EKA-04

Program praktyki - TE - klasa III - nowa podstawa - EKA-05

Program praktyki - TR - klasa II - nowa podstawa - EKA-05

Program praktyki - TR - klasa III - nowa podstawa - EKA-07

Program praktyki - Technik programista

Program praktyki - Technik informatyk

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2021/2022

Technikum Nr 1

zawody: technik ekonomista i technik rachunkowości

- klasa II H - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 14.02.2022 r. - do 11.03.2022 r.

(technik ekonomista - EKA.04, technik rachunkowości - EKA.05)

- klasa III GH - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 14.03.2022 r. - do 08.04.2022 r. (EKA.05)

- klasa III PH - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 11.04.2022 r. - do 19.05.2022 r. (EKA.05)

 

zawód: technik informatyk

- klasa III GJ - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 14.03.2022 r. - do 08.04.2022 r.

- klasa III PJ - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 11.04.2022 r. - do 19.05.2022 r.

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - EKA-04

Program praktyki - TE - klasa III - nowa podstawa - EKA-05

Program praktyki - TR - klasa II - nowa podstawa - EKA-05

Program praktyki - TR - klasa III - nowa podstawa - EKA-07

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2020/2021

Technikum Nr 1

zawód: technik ekonomista

- klasa II GH - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 15.02.2021 r. - do 12.03.2021 r.

- klasa II PH - TE  - 4 tyg. - 140 godz. - od 15.03.2021 r. - do 15.04.2021 r.

- klasa III H - TE  - 4 tyg. - 160 godz. - od 16.04.2021 r. - do 14.05.2021 r.

 

zawód: technik informatyk

- klasa II GJ - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 15.02.2021 r. - do 12.03.2021 r.

- klasa III H, J - TI - 4 tyg. - 160 godz. - od 16.04.2021 r. - do 14.05.2021 r.

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - EKA-04

Program praktyki - TE - klasa III - nowa podstawa - AU36

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2019/2020

Technikum Nr 1

zawód: technik ekonomista

- klasa II H - TE - 2 tyg. - 80 godz. - od 09.03.2020 r. - do 20.03.2020 r.

- klasa III H - TE  - 2 tyg. - 80 godz. - od 17.04.2020 r. - do 30.04.2020 r.

zawód: technik informatyk

- klasa II H, J - TI - 4 tyg. - 160 godz. - od 09.03.2020 r. - do 03.04.2020 r. 

- klasa III H, J - TI  - 4 tyg. - 160 godz. - od 17.04.2020 r. - do 15.05.2020 r.

Do pobrania:

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - AU35

Program praktyki - TE - klasa III - nowa podstawa - AU36

 

 

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2018/2019

Technikum Nr 1

zawód: technik ekonomista

- klasa II H - TE (podstawa 2017) - 4 tyg. - 160 godz. - od 19.03.2019 r. - do 15.04.2019 r.

- klasa III G - TE  - 4 tyg. - 160 godz. - od 19.04.2019 r. - do 18.05.2019 r.

zawód: technik informatyk

- klasa II H,J - TI (podstawa 2017) - 4 tyg. - 160 godz. - od 19.03.2019 r. - do 15.04.2019 r.

- klasa III G - TI  - 4 tyg. - 160 godz. - od 19.04.2019 r. - do 18.05.2019 r.Zrebrna tarcza - 2015

 

Do pobrania:

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - AU35

Program praktyki - TI - klasa II - nowa podstawa

Program praktyki - technik ekonomista - klasa III

Program praktyki - technik informatyk - klasa III

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.