foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy, realizowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach programu biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie otrzymała dofinansowanie z budżetu Państwa oraz Powiatu Działdowskiego na zakup książek, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 15 000,00 zł w tym dofinansowanie z rządowego programu 12 000,00zł, natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego 3 000,00 zł.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.