foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2019/2020

zawód: technik ekonomista

  • klasa II H - TE - 2 tyg. - 80 godz. - od 09.03.2020 r. - do 20.03.2020 r.
  • klasa III H - TE  - 2 tyg. - 80 godz. - od 17.04.2020 r. - do 30.04.2020 r.

zawód: technik informatyk

  • klasa II H, J - TI - 4 tyg. - 160 godz. - od 09.03.2020 r. - do 03.04.2020 r. 
  • klasa III H, J - TI  - 4 tyg. - 160 godz. - od 17.04.2020 r. - do 15.05.2020 r.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 października 2019 r.

3

Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13 listopada 2019 r.

4

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

14 listopada 2019 r.

5

Wystawienie proponowanych ocen w klasie 4g

Do 4 grudnia 2019 r.

6

Wystawienie ocen w semestralnych w klasie 4g

Do 13 grudnia 2019 r.

7

Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej

11 grudnia 2019 r.

8

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Technikum nr 1)

18 grudnia 2019 r.

 

9

Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

19 grudnia 2019 r.

 

10

Zakończenie I semestru w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

20 grudnia 2019 r.

 

11

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12

Wystawienie proponowanych ocen na koniec semestru I

Do 20 grudnia 2019 r.

13

Wystawienie ocen semestralnych

Do 10 stycznia 2020 r.

14

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

15 stycznia 2020 r.

 

15

Spotkanie z rodzicami

16 stycznia 2020 r.

 

16

Zakończenie I semestru

17 stycznia 2019 r.

 

17

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

18

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 lutego 2020 r.

19

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

2 kwietnia 2020 r.

 

20

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

21

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

Do 8 kwietnia 2020 r.

22

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

Do 17 kwietnia 2020 r.

23

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów w klasach programowo najwyższych

22 kwietnia 2020 r.

 

24

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

 

24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

25

Egzamin maturalny

Harmonogram

26

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Klasa

TI

Nazwa kwalifikacji

Zima

Lato

Formuła

Dokument, komputer, wykonanie

4G zima

E.14

11–14 stycznia

24–25 czerwca

2012

dk

Egz. Popr.

E.13

6–9 lutego

27–29 czerwca

2012

wk

3j lato

EE.08

24–25 stycznia oraz 7–8 lutego

29 czerwca–5 lipca

2017

wk

 

Klasa

TE

Nazwa kwalifikacji

Zima

Lato

Formuła

Dokument, komputer, wykonanie

2h lato

AU.35

14–16 stycznia

24–26 czerwca

2017

dk

 

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

27

Spotkanie z rodzicami

28 maja 2020 r.

28

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

Do 10 czerwca 2020 r.

29

Wystawienie ocen końcoworocznych

Do 19 czerwca 2020 r.

30

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2020 r.

31

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

32

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.