foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

 

Egzamin Maturalny 2020

 -  pobierz harmonogram egzaminów /aktualizacja z 20 maja 2020 r./

 -  pobierz wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

 -  o czym zdający przed/w trakcie/po egzaminie powinien pamiętać

 -  warunki zdania egzaminu maturalnego

Szczegółowa organizacja egzaminów maturalnych

 -  język polski PP  08-06-2020    -  język polski PR
 -  matematyka PP  09-06-2020   
 -  język angielski PP  10-06-2020    -  język angielski PR
 -  matematyka PR  15-06-2020   
 -  biologia PR  16-06-2020    -  WOS PR
 -  chemia PR  17-06-2020    -  informatyka PR
 -  niemiecki PP  18-06-2020    -  niemiecki PR
 -  geografia PR  19-06-2020    -  historia sztuki PR
 -  fizyka PR  24-06-2020    -  historia PR
 -  język rosyjski PP  26-06-2020    -  język rosyjski PR
  29-06-2020    -  historia muzyki PR

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.