Powrót do listy tematów

Agnieszka Stanisławska, 2020-06-25 9:09:10

Klasa 1Pj, filozofia         (liczba godzin: 1)

Zagadnienie: Starożytne koncepcje Boga.

Dzień dobry:)
Kochani ostatnia lekcja filozofii:)

Oto cele dzisiejszej lekcji:
- Ukazywanie relacji między refleksją filozoficzną i religijną, ukazywanie obecności filozoficznych paradygmatów myślenia w kulturze europejskiej.

Formy pracy:
praca z podręcznikiem, analiza tekstów źródłowych (str.241-249)

Zastanówcie się i odpowiedzcie czy, dostrzegacie lub nie istnienie związków pomiędzy Dobrem rozumianym jako abstrakcyjna zasada świata a dobrem moralnym, czyli wartością, którą przypisuje się ludzkim czynom?
Porównajcie poglądy Platona, Arystotelesa, stoików oraz Plotyna na temat natury Boga.
Jaki mają wpływ przekonania religijne starożytnych mędrców na myśl chrześcijańską?
Kontakt niezmienny, jestem do Waszej dyspozycji.

Wyświetleń: 16

© 2020 pracazdalna.edu.pl