Powrót do listy tematów

Agnieszka Stanisławska, 2020-06-03 19:17:37

Klasa 1Gj, WOK         (liczba godzin: 1)

Zagadnienie: Sytuacje, zjawiska, role – codzienne praktyki kulturowe. Powtórzenie.

Dzień dobry:)
Dzisiaj pełnię dyżur w szkole od 8.00 do 11.20, w sali 103. Zapraszam na konsultacje.

Potoczne praktyki kulturowe to wzorce naszych codziennych czynności, które składają się na funkcjonowanie w różnych sferach życia. Można w ten sposób określić np.relacje rodzinne, kontakty służbowe, rytuały religijne, czynności wykonywane w czasie wolnym, zakupy, podróże czy uczestnictwo w subkulturach.
Uczestnikiem kultury staje się w ten sposób każda osoba, realizująca-mniej lub bardziej świadomie- przyjęte modele zachowań we wszystkich wymiarach swojej aktywności, w tym jako homo religiosus, , homo ludens czy consumens.

Oto cele dzisiejszej lekcji, rozpisane w podręczniku na stronach 185-190:

• cechy i obszary potocznych praktyk kulturowych- szary margines po prawej stronie w podręczniku, str.185
• rodzaje sytuacji: formalna, nieformalna, sytuacja komunikacji międzykulturowej
• rodzaje zjawisk związanych z przestrzenią i czasem: obszary publiczne i prywatne, święto, czas wolny
•w jakie role wchodzimy: konsument, aktywny uczestnik kultury, turysta, bycie sobą (moda, subkultury)
• o przedmiotach – rekwizytach kultury

Po zapoznaniu się z treścią z podręcznika proszę wykonać zadania, w formie punktów do zeszytu:

1. Podaj wyróżniki oraz przykłady sytuacji formalnych i nieformalnych.
2. Wyjaśnij, czym są obszary publiczne i prywatne w sferze kontaktów międzyludzkich.
3. Uzasadnij, że moda jest zjawiskiem społecznym.

Wyświetleń: 28

© 2020 pracazdalna.edu.pl