Uczniowie, rodzice!

Poniżej znajdują się tematy, zagadnienia i materiały do pracy zdalnej. Zadania i polecenia będą sprawdzane przez nauczycieli. Prosimy o bieżące śledzenie tej strony.    Wybierz klasę:     Wybierz przedmiot:


Lp. Temat Klasa Przedmiot Godzin Dodano Nauczyciel
1. Higiena i choroby układu pokarmowego 2d Biologia 1 2020-06-03 23:26:50 Iwona Szatkowska
2. Higiena i choroby układu pokarmowego 2a Biologia 1 2020-06-03 23:26:19 Iwona Szatkowska
3. Czas wolny. 1Ga Język rosyjski 2 2020-06-03 22:59:24 Anna Dunajew
4. Twierdzenie Pitagorasa. 1Ga Matematyka 2 2020-06-03 22:54:03 Emilia Szulc
5. Iloczyn wektora i liczby. 3h Matematyka 1 2020-06-03 22:52:26 Mirosława Solarz
6. Określanie jednostek miary, czasu, wieku w przybliżeniu. 1Ge Język rosyjski 1 2020-06-03 22:32:50 Anna Dunajew
7. Określanie jednostek miary, czasu, wieku w przybliżeniu. 1Gc Język rosyjski 1 2020-06-03 22:31:16 Anna Dunajew
8. Funkcje trygonometryczne kątów o miarach od 0 do 180 stopni w układzie współrzędnych. 1Pd Matematyka 1 2020-06-03 22:25:48 Emilia Szulc
9. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem cech podobięństwa 2d Matematyka 1 2020-06-03 21:46:07 Mirosława Solarz
10. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem cech podobięństwa 2b Matematyka 1 2020-06-03 21:44:07 Mirosława Solarz
11. Działania na potęgach 1Gc Matematyka 1 2020-06-03 21:40:59 Mirosława Solarz
12. Ringo – ćwiczenia z kółkiem 1Gh Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 21:38:59 Adam Osowski
13. Działania na potęgach 1Ge Matematyka 1 2020-06-03 21:38:26 Mirosława Solarz
14. Bieg ze zmianą tempa 3h Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 21:37:43 Adam Osowski
15. Test - nierówności kwadratowe 1Ge Matematyka 1 2020-06-03 21:29:45 Mirosława Solarz
16. Obrona przy przewadze atakujących 2h Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 21:21:01 Adam Osowski
17. Wystawianie piłki do ataku 2c Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 20:37:08 Małgorzata Ulatowska
18. Wystawianie piłki do ataku 2b Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 20:35:50 Małgorzata Ulatowska
19. Uderzenia bekhendowe i forhendowe 2c Wychowanie fizyczne 2 2020-06-03 20:28:14 Małgorzata Ulatowska
20. Uderzenia bekhendowe i forhendowe 2b Wychowanie fizyczne 2 2020-06-03 20:27:14 Małgorzata Ulatowska
21. Czy osiągnięcie wiedzy jest możliwe? 1Pj filozofia 1 2020-06-03 19:21:33 Agnieszka Stanisławska
22. Internet we wspólczesnym świecie. Przedstawienia w czasie pandemii. 2b Zajęcia artystyczne 1 2020-06-03 19:20:47 Agnieszka Stanisławska
23. Czy osiągnięcie wiedzy jest możliwe? 1Pb filozofia 1 2020-06-03 19:19:30 Agnieszka Stanisławska
24. Czy osiągnięcie wiedzy jest możliwe? 1Ph filozofia 1 2020-06-03 19:18:36 Agnieszka Stanisławska
25. Sytuacje, zjawiska, role – codzienne praktyki kulturowe. Powtórzenie. 1Gj WOK 1 2020-06-03 19:17:37 Agnieszka Stanisławska
26. Tropy sceptyckie jako wyzwanie dla epistemologii 1Pd filozofia 1 2020-06-03 19:16:26 Agnieszka Stanisławska
27. Czasy przeszłe - ćwiczenia. 3j Język angielski 1 2020-06-03 18:54:25 Beata Malinowska
28. Utrwalenie słownictwa z rozdziału 6. 2d Język angielski 1 2020-06-03 18:34:29 Beata Malinowska
29. Dylematy egzystencjalne Kordiana. 1Ge Język polski 1 2020-06-03 16:08:06 Beata Roman
30. English in Use/Practice/ 2c Język angielski 1 2020-06-03 15:26:43 Aurelia Sofińska
31. Endangered Species - reading 2h Język angielski 1 2020-06-03 15:25:11 Aurelia Sofińska
32. Reporting news/a story 1Ge Język angielski 2 2020-06-03 15:23:18 Aurelia Sofińska
33. Culture: Eyes on Poland 2j Język angielski 1 2020-06-03 15:20:23 Aurelia Sofińska
34. Video Conferencing 2j Język zawodowy 1 2020-06-03 15:19:06 Aurelia Sofińska
35. Nastrojowość i refleksyjność w ,,Sonetach krymskich". 1Ge Język polski 3 2020-06-03 14:51:08 Beata Roman
36. Sarmata wobec Innego i nieznanego. 1Pj Język polski 1 2020-06-03 12:49:08 Beata Roman
37. Rzuty do kosza 1Gc Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 12:33:38 Małgorzata Ulatowska
38. Sarmacki system wartości. 1Pj Język polski 2 2020-06-03 12:25:51 Beata Roman
39. Żelazo i jego związki. 1Pb Chemia 2 2020-06-03 12:25:40 Anna Jewartowska
40. Podania i chwyty piłki koszykowej 1Gc Wychowanie fizyczne 1 2020-06-03 12:22:23 Małgorzata Ulatowska
41. Między wojnami - kontekst historyczny epoki. 2d Język polski 1 2020-06-03 12:08:05 Katarzyna Burchacka
42. Pochodzenie języka polskiego. Archaizmy w ,,Bogurodzicy”. 1iGj Język polski 1 2020-06-03 12:07:22 Katarzyna Burchacka
43. Czy w obywatelach można obudzić poczucie odpowiedzialności za kraj ? 1Pj Język polski 1 2020-06-03 12:07:06 Beata Roman
44. Gromada jako bohater ,,Chłopów". 2b Język polski 1 2020-06-03 12:06:49 Katarzyna Burchacka
45. Przed nami jest jądro ciemności… Etyka i polityka w opowiadaniu Conrada. 2c Język polski 1 2020-06-03 12:06:19 Katarzyna Burchacka
46. Myśl o (…) powinowactwie z tym dzikim, namiętnym wrzaskiem. Joseph Conrad jako świadek epoki kolonialnej. 2c Język polski 1 2020-06-03 12:05:47 Katarzyna Burchacka
47. W bolesnej cichości ziemi… Między poetyckością a naturalizmem. 2b Język polski 1 2020-06-03 12:04:53 Katarzyna Burchacka
48. Młoda Polska jako czas przełomu – wędrówka przez symbole i motywy. 2d Język polski 1 2020-06-03 12:04:20 Katarzyna Burchacka
49. Kiej somsiad z somsiadem się zejdzie… Dialektyzacja w literaturze. 2d Język polski 1 2020-06-03 12:03:48 Katarzyna Burchacka
50. Kultura średniowiecznej Polski 1Ph Historia 2 2020-06-03 12:03:45 Paweł Świątek
51. Impresjonizm w tekstach kultury - fragment ,,Chłopów" Reymonta i obraz A. Sisleya ,,Wietrzny dzień w Veneux". 2d Język polski 1 2020-06-03 12:03:12 Katarzyna Burchacka
52. Hymn młodych patriotów. 1Pa Język polski 1 2020-06-03 12:02:35 Katarzyna Burchacka
53. Pan Jezus z każdego kąta słyszy… Religijność wsi w ,,Chłopach". 2d Język polski 1 2020-06-03 12:02:05 Katarzyna Burchacka
54. Nawet dżungla chciała jego śmierci… Coppola czyta Conrada. 2b Język polski 1 2020-06-03 12:01:23 Katarzyna Burchacka
55. Dyskusja Wyspiańskiego z narodowymi mitami w ,,Weselu". 2c Język polski 1 2020-06-03 12:00:53 Katarzyna Burchacka
56. układ wydalniczy 2c Biologia 6 2020-06-03 12:00:10 Iwona Grzechowiak-Jędrzejko
57. Zaakceptować władzę? 1Pa Język polski 1 2020-06-03 11:59:56 Katarzyna Burchacka
58. ,,Bogurodzica" tekstem wyrażającym idee hierarchizmu i teocentryzmu. 1iGj Język polski 1 2020-06-03 11:59:26 Katarzyna Burchacka
59. Chocholi taniec o świcie i polonez o zachodzie słońca - analiza porównawcza fragmentów ,,Wesela" S. Wyspiańskiego i ,,Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. 2d Język polski 2 2020-06-03 11:58:40 Katarzyna Burchacka
60. Obyczaj sarmacki w krzywym zwierciadle. 1Pa Język polski 1 2020-06-03 11:57:47 Katarzyna Burchacka
61. Symbolika ,,Jądra ciemności". 2b Język polski 1 2020-06-03 11:57:12 Katarzyna Burchacka
62. Wyrządzić krzywdę słowem - o języku nienawiści. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi. 1Pa Zajęcia z wychowawcą 1 2020-06-03 11:56:31 Katarzyna Burchacka
63. Analiza porównawcza tekstów literackich-ćwiczenia 2d Język polski 1 2020-06-03 11:55:55 Katarzyna Burchacka
64. Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym-ćwiczenia. 2d Język polski 1 2020-06-03 11:55:16 Katarzyna Burchacka
65. Filozofia oświecenia. 1Pa Język polski 1 2020-06-03 11:54:21 Katarzyna Burchacka
66. Essen - grammatisch - lexikalische Aufgaben 2j Język niemiecki 1 2020-06-03 11:48:17 Katarzyna Rzepczyńska
67. Chemia w kuchni 1iGj Chemia 1 2020-06-03 11:44:53 Anna Jewartowska
68. Obyczaj sarmacki w krzywym zwierciadle. 1Pd Język polski 1 2020-06-03 11:41:39 Beata Roman
69. Zaakceptować władzę? 1Pd Język polski 1 2020-06-03 11:36:00 Beata Roman
70. Hymn młodych patriotów. 1Pd Język polski 1 2020-06-03 11:24:24 Beata Roman
71. Moralistyka bajek Ignacego Krasickiego. 1Pd Język polski 1 2020-06-03 11:21:04 Beata Roman
72. materiały - podsumowanie metabolizmu 2c Biologia - 2020-06-03 10:50:01 Iwona Grzechowiak-Jędrzejko
73. Wiederholung und Festigung zum Thema Gesundheit 2a Język niemiecki 2 2020-06-03 9:50:49 Katarzyna Rzepczyńska
74. "Cykle, rytmy, czas." 1Ga Fizyka 1 2020-06-03 9:45:59 Anna Jewartowska
75. Wiederholung und Festigung zum Thema Gesundheit 2d Język niemiecki 2 2020-06-03 8:56:28 Katarzyna Rzepczyńska
76. Rodzaje roztworów. 1Pc Chemia 2 2020-06-03 8:52:39 Anna Jewartowska
77. Dokumentacja powykonawcza sieci 2h Sieci komputerowe 1 2020-06-03 8:44:19 Adam Włodarczyk
78. Transakcje, Współbieżność, Widoki 3h Systemy baz danych 3 2020-06-03 8:41:26 Adam Włodarczyk
79. Nałogi, a zdrowie. 2j Język rosyjski 1 2020-06-03 8:40:39 Anna Dunajew
80. Powtórzenie lokalizacja i usuwanie usterek systemów operacyjnych 2j Systemy operacyjne 1 2020-06-03 8:40:22 Adam Włodarczyk
81. Sortowanie w czasie liniowym – porządkowanie przez zliczanie i porządkowanie kubełkowe 2h Informatyka 1 2020-06-03 8:38:32 Adam Włodarczyk
82. Sortowanie w czasie liniowym – porządkowanie przez zliczanie i porządkowanie kubełkowe 2j Informatyka 1 2020-06-03 8:37:50 Adam Włodarczyk
83. Programowanie w C++ 1Ga Informatyka 1 2020-06-03 8:34:54 Adam Włodarczyk
84. Powtórzenie wiadomości z atmosfery 2d Geografia 3 2020-06-03 8:31:33 Jakub Sontowski
85. Nałogi, a zdrowie. 2h Język rosyjski 1 2020-06-03 8:25:35 Anna Dunajew
86. Gleby na kuli ziemskiej 1Pb Geografia 1 2020-06-03 8:22:58 Jakub Sontowski
87. Piszemy list do kolegi 2d Język rosyjski 1 2020-06-03 8:19:42 Anna Dunajew
88. Piszemy list do kolegi 2c Język rosyjski 1 2020-06-03 8:19:03 Anna Dunajew
89. Piszemy list do kolegi 2b Język rosyjski 1 2020-06-03 8:18:24 Anna Dunajew
90. Piszemy list do kolegi 2a Język rosyjski 1 2020-06-03 8:17:35 Anna Dunajew
91. Pestycydy a środowisko przyrodnicze. 1Ga Chemia 1 2020-06-03 7:57:27 Anna Jewartowska
92. Kapitel 7- Sprachtraining. 1Gh Język niemiecki 1 2020-06-03 7:17:40 Barbara Wrońska
93. Feste- Martinstag. 2h Język niemiecki 2 2020-06-03 7:12:34 Barbara Wrońska
94. Das Oktoberfest- Textarbeit. 2b Język niemiecki 1 2020-06-03 7:10:21 Barbara Wrońska
95. Das Oktoberfest- Textarbeit. 2c Język niemiecki 1 2020-06-03 7:09:51 Barbara Wrońska
96. Kalkulator w Javascript 3h Programowanie aplikacji internetowych 3 2020-06-03 5:22:26 Marek Żebrowski
97. Kalkulator w Javascript 3j Programowanie aplikacji internetowych 3 2020-06-03 5:21:49 Marek Żebrowski
98. Systemy CMS - Wordpress 3h Witryny i aplikacje internetowe 6 2020-06-03 5:11:03 Marek Żebrowski
99. Korzystanie z usług FTP, email, telnet. 1Pj Systemy operacyjne 3 2020-06-03 4:55:26 Marek Żebrowski
100. Korzystanie z usług FTP, email, telnet. 1Gj Systemy operacyjne 3 2020-06-03 4:53:53 Marek Żebrowski
strona główna                          następna strona

© 2020 pracazdalna.edu.pl