mgr inż. Leszek Sosnowski - strona domowa

Kontakt:

uczniowie LO i T - informatyka i EDB:  zsnr1.informatyka.ls@gmail.com

Zamieszczone na stronie materiały można wykorzystać tylko do celów edukacyjnych

Na stronie wykorzystano materiały z informatyki i EDB wydawnictwa OPERON